پنجاه درصد مبلغ واريزي هر دامين با نام و مشخصات شما به كمپين كمك به زلزله زدگان سي سخت اهدا خواهد شد
تماس با ما
تلفن09212719098
ایمیلrondsell98@gmail.com
تمامی حقوق محفوظ است